logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Aktualności

Wsparcie na przejęcie Bieszczadzkiej SKOK

11.08.2017

W dniu 7 sierpnia 2017 r., na podstawie art. 264 ustawy o BFG, Fundusz wydał deklarację w sprawie możliwości udzielenia wsparcia w procesie restrukturyzacji Bieszczadzkiej Spółdzielczej Kasy...

czytaj dalej

Spotkanie z bankami spółdzielczymi w sprawie MREL

03.08.2017

W ramach cyklu spotkań konsultacyjnych Bankowy Fundusz Gwarancyjny zaprezentował przedstawicielom banków spółdzielczych szczegóły metodyki wyznaczania minimalnego wymogu funduszy własnych i zobowiązań...

czytaj dalej

Komunikat BFG dotyczący projektu nowelizacji ustawy o wsparciu dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy

02.08.2017

Bankowy Fundusz Gwarancyjny ocenia pozytywnie propozycje zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz...

czytaj dalej

Informacja dla klientów Twojej SKOK - wypłaty środków gwarantowanych prowadzi bezpośrednio Fundusz

24.07.2017

Komunikat nr 58 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 24 lipca 2017 r. Informacja dodatkowa dotycząca wypłaty środków gwarantowanych ponad limit 100 000 euro Wypłaty środków gwarantowanych dla deponentów...

czytaj dalej

Metodyka wyznaczania poziomu MREL

21.07.2017

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zaprezentował przedstawicielom banków komercyjnych szczegóły metodyki wyznaczania minimalnego wymogu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji...

czytaj dalej

Fundusz obejmie emisję typu private placement obligacji Ministerstwa Finansów

19.07.2017

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zawarł umowę z Ministerstwem Finansów dotyczącą objęcia  emisji typu private placement obligacji o następujących parametrach: wartość nominalna 2 mld zł, termin zapadalności 5 lat,...

czytaj dalej

Zarząd Funduszu rozszerzył zakres zwolnienia z wymogów określonych w art. 222 ust. 1 ustawy o BFG

29.06.2017

Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zwolnił podmioty, o których mowa w art. 64 pkt 2 ustawy o BFG,  z obowiązku zawarcia w warunkach emisji instrumentów finansowych lub umów, na podstawie których podmioty te...

czytaj dalej

Weszło w życie rozporządzenie z art. 88 ust 3. ustawy o BFG

28.06.2017

27 czerwca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie rejestru instrumentów finansowych. Zgodnie rozporządzeniem MRiF, podmioty przekazują do Funduszu...

czytaj dalej

Wsparcie BFG na przejęcie SKOK "Profit"

27.06.2017

W dniu 24 maja 2017 r. Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjął uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia Śląskiemu Bankowi Spółdzielczemu „Silesia” w Katowicach w procesie restrukturyzacji Spółdzielczej...

czytaj dalej

Wręczenie nagród w konkursie BFG na najlepszą pracę doktorską i magisterską

27.06.2017

- Serdecznie gratuluję zwycięzcom konkursu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na najlepszą pracę dyplomową - powiedział Zdzisław Sokal, Prezes Zarządu wręczając nagrody dr Jakubowi Kerlinowi i Kamilowi Klupie. -...

czytaj dalej
145620