logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Zasady gwarantowania depozytów Zasady gwarantowania depozytów - klienci banków (stan prawny...
Publikacja: 16 lipca 2013

Zasady gwarantowania depozytów - klienci banków (stan prawny do 9.10.2016 r.)

Deponentom banków, wobec których spełnienie warunku gwarancji nastąpiło przed dniem wejścia w życia ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w dalszym ciągu przysługują uprawnienia do otrzymania wypłat z tytułu środków gwarantowanych, które nabyli przed 9 października 2016 r.

Informacje dla deponentów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa 

Kontakt

Telefon
22 583 09 42
22 583 09 43
22 583 09 45

Bezpłatna infolinia
800 569 341

E-mail
kancelaria@archiwalna.bfg.pl

Ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2016