logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna O nas Współpraca międzynarodowa
Publikacja: 30 listopada 2011

Współpraca międzynarodowa

Bankowy Fundusz Gwarancyjny prowadzi aktywną działalność na arenie międzynarodowej.

Fundusz jest członkiem międzynarodowych organizacji zrzeszających instytucje gwarantowania depozytów na poziomie europejskim (tj. Europejskiego Forum Gwarantów Depozytów – EFDI) oraz światowym (tj. Międzynarodowego Stowarzyszenia Gwarantów Depozytów – IADI). Służą one wymianie doświadczeń między stowarzyszonymi krajami. Wspólnie podejmowane działania pozwalają na ujednolicenie regulacji i zwiększenie ich efektywności.

W ramach działalności międzynarodowej Fundusz analizuje jak działają systemy gwarantowania depozytów w innych krajach. W szczególności dotyczy to państw, w których posiadają swoją siedzibę instytucje kredytowe prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ważną częścią działalności międzynarodowej są także umowy bilateralne. Regulują one zasady współpracy dwustronnej i wymiany informacji.
 

Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2017