logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna System wyliczania (stan prawny do 9.10.2016 r.) System wyliczania w bankach (stan prawny do 9.10.2016 r.)
Publikacja: 2 października 2016

System wyliczania w bankach (stan prawny do 9.10.2016 r.)

Uprzejmie wyjaśniamy, że zamieszczone na stronie Funduszu a skierowane do banków materiały pomocnicze mają jedynie charakter informacyjny, gdyż Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie jest upoważniony do dokonywania wiążącej wykładni prawa.

Dane kontaktowe

Karol Jagiełło
Dyrektor Departamentu Informatyki
tel. 22 583 09 53

Urszula Pachocka
Dyrektor Departamentu Gwarantowania Depozytów
tel. 22 583 09 54

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania

Ostatnia aktualizacja: 10 listopada 2016