logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Akty prawne

Bankowy Funduszu Gwarancyjny - ustawa i statut

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego

Rozporządzenia i inne ustawy

Uchwały Rady BFG