logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Czasopismo „Bezpieczny Bank” Zasady recenzowania publikacji
Publikacja: 19 października 2016

Zasady recenzowania publikacji

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie „Bezpieczny Bank”

 • Do oceny każdej publikacji redakcja powołuje dwóch recenzentów (co najmniej jednego zewnętrznego).
 • Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości („double-blind review process”); recenzent podpisuje deklarację o braku konfliktu interesów.
 • Recenzja ma formę pisemną, zakończona jest wnioskiem o dopuszczeniu/odrzuceniu artykułu bądź o konieczności naniesienia poprawek.
 • Kryteria zakwalifikowania lub odrzucenia publikacji są dostępne w załączonym wzorze recenzji.

Lista recenzentów

W roku 2017 recenzentami artykułów dla czasopisma „Bezpieczny Bank” byli:

 • Jerzy Bańka
 • dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat
 • dr hab. Barbara Będowska-Sójka
 • prof. Paola Bongini
 • Tomasz Budziak
 • prof.  Santiago Carbo-Valverde
 • prof. Leszek Dziawgo
 • prof. Magdalena Fedorowicz
 • prof. Dariusz Filar
 • prof. Stanisław Flejterski
 • Piotr Gałązka
 • prof. Józefa Gniewek
 • dr Marcin Gospodarowicz
 • prof. Katarzyna Górak-Sosnowska
 • prof. Janina Harasim
 • prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
 • prof. Anna Iwańczuk-Kaliska
 • prof. Krzysztof Jackowicz
 • dr hab. Michał Jurek
 • prof. Witold Jurek
 • prof. Anna Jurkowska-Zeidler
 • Krzysztof Kalicki
 • prof. Ryszard Kokoszczyński
 • prof. Dorota Elżbieta Korenik
 • prof. Oskar Kowalewski
 • prof. Ewa Kulińska-Sadłocha
 • Wojciech Kwaśniak
 • prof. Paweł Marszałek
 • prof. Monika Marcinkowska
 • prof. Ewa Miklaszewska
 • Tomasz Obal
 • prof. Krzysztof Opolski
 • prof. Wanda Patrzałek
 • prof. Bogusław Pietrzak
 • prof. Barbara Pogonowska
 • prof. Marek Ratajczak
 • prof. Jan K. Solarz
 • prof. Jan Szambelańczyk
 • dr Olga Szczepańska
 • dr hab. Beata Świecka

W roku 2016 recenzentami artykułów dla czasopisma „Bezpieczny Bank” byli:

 • prof. Leszek Dziawgo
 • prof. Stanisław Flejterski
 • dr hab. Marcin Gospodarowicz
 • prof. Janina Harasim
 • dr hab. Anna Iwańczuk-Kaliska
 • prof. Krzysztof Jackowicz
 • prof. Anna Jurkowska-Zeidler
 • prof. Stanisław Kasiewicz
 • prof. Ewa Kulińska-Sadłocha
 • prof. Monika Marcinkowska
 • prof. Ewa Mikalszewska
 • prof. Leszek Pawłowicz
 • prof. Wiesława Przybylska-Kapuścińska
 • prof. Jan K. Solarz
 • prof. Jan Szambelańczyk
 • dr Olga Szczepańska
 • prof. Ryszard Wierzba
Ostatnia aktualizacja: 21 listopada 2018