logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Współpraca międzynarodowa Podstawowe zasady efektywnego gwarantowania depozytów
Publikacja: 5 stycznia 2012

Podstawowe zasady efektywnego gwarantowania depozytów

Podstawowe zasady efektywnych systemów gwarantowania depozytów (Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems) są zbiorem najlepszych międzynarodowych praktyk i standardów służących poprawie efektywności funkcjonowania systemów gwarantowania depozytów. Zasady te zostały utworzone w 2009 r. przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Gwarantów Depozytów przy współpracy Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Bankowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, Europejskiego Forum Gwarantów Depozytów oraz Komisji Europejskiej.

Podstawowe zasady efektywnych systemów gwarantowania depozytów służą poszczególnym państwom jako punkt odniesienia dla wzmocnienia istniejących lub opracowania nowych systemów gwarantowania depozytów. W 2011 r. stały się częścią opracowanych przez Financial Stability Board Podstawowych Standardów Stabilnych Systemów Finansowych. Zostały także oficjalnie zaakceptowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy i są wykorzystywane w przeprowadzanych przez obie instytucje przeglądach sektora finansowego państw członkowskich MFW i Banku Światowego.

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2017