logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna O nas Wybrane fundusze BFG
Publikacja: 15 maja 2017

Wybrane fundusze BFG

L.p. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2017 r.
Wartość środków gwarantowanych
1. Środki gwarantowane w bankach 721 025 921 tys. zł
2. Środki gwarantowanie w kasach 9 546 608 tys. zł
Finansowanie gwarantowania depozytów
3. Środki systemu gwarantowania depozytów w bankach 12 338 981 tys. zł
4. Wskaźnik zabezpieczenia systemu gwarantowania depozytów w bankach (poz. 3/poz. 1) 1,71%
5. Środki systemu gwarantowania depozytów w kasach 0 tys. zł
6. Wskaźnik zabezpieczenia systemu gwarantowania depozytów w kasach (poz. 5/poz. 2) 0,00%
Finansowanie przymusowej restrukturyzacji
7. Środki na finansowanie przymusowej restrukturyzacji w bankach i domach maklerskich 3 573 688 tys. zł
8. Wskaźnik finansowania przymusowej restrukturyzacji w bankach i domach maklerskich (poz. 7/poz. 1) 0,50%
9. Środki na finansowanie przymusowej restrukturyzacji w kasach 1 337 tys. zł
10. Wskaźnik finansowania przymusowej restrukturyzacji w kasach (poz. 9/poz. 2) 0,01%

Dodatkowymi źródłami, poza składkami wnoszonymi przez zobowiązane podmioty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („Funduszu”), są m.in.:

  • środki z dotacji, udzielonych na wniosek Funduszu, z budżetu państwa,
  • środki z kredytu krótkoterminowego udzielonego przez Narodowy Bank Polski,
  • środki z pożyczek udzielonych z budżetu państwa,
  • środki uzyskane z zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji.

Wszystkie źródła finansowania Funduszu zostały określone w art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996 i 1997).

Ostatnia aktualizacja: 23 maja 2018