logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Przymusowa restrukturyzacja Instytucja pomostowa
Publikacja: 6 października 2016

Instytucja pomostowa

Instrument instytucji pomostowej stosuje się w przypadku, gdy konieczne jest zapewnienie kontynuacji realizacji funkcji krytycznych lub ochrona stabilności finansowej, a znalezienie nabywcy chętnego na przejęcie działalności podmiotu w restrukturyzacji jest niemożliwe.

W przypadku instrumentu instytucji pomostowej nabywcą praw majątkowych podmiotu w restrukturyzacji, w zamian za przejęcie jego zobowiązań, jest specjalnie utworzony w tym celu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny podmiot: bank lub dom maklerski. Cały proces „sprzedaży” praw majątkowych podmiotu w restrukturyzacji odbywa się na zasadach analogicznych jak w przypadku przejęcia przedsiębiorstwa.

Po ustabilizowaniu sytuacji Fundusz powinien dążyć do zbycia akcji instytucji pomostowej (inwestorowi strategicznemu lub poprzez giełdę) lub zbycia jego działalności, tak jak w przypadku instrumentu przejęcia przedsiębiorstwa.

obraz2-instytucja-pomostowa

Ostatnia aktualizacja: 7 listopada 2016