logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Numery czasopisma „Bezpieczny Bank” Bezpieczny Bank nr 1 (62) 2016
Publikacja: 9 lipca 2015

Bezpieczny Bank nr 1 (62) 2016

Spis treści

Jan Szambelańczyk Od Redakcji 7
Krzysztof Waliszewski Europejski System Gwarantowania Depozytów jako trzeci filar unii bankowej 9
Łukasz Szewczyk Wybrane problemy dotyczące skuteczności systemów gwarantowania depozytów 28
Kamil Liberadzki,
Marcin Liberadzki
O konieczności wprowadzenia w polskim prawie możliwości emitowania przez banki papierów wartościowych typu contingent convertible 52
Andrzej Dżuryk Stanowisko polskich ekspertów w konsultacjach Komisji Europejskiej na temat listów zastawnych w Unii Europejskiej 73
Zbigniew Krysiak Uwarunkowania i sposoby uruchamiania mechanizmów rynkowych w sektorze finansowym 100
Magdalena Fedorowicz Rola i zadania teorii prawa rynku finansowego UE 114
Paweł Opitek Wpływ standardu EMV na nielegalne działania z wykorzystaniem kart płatniczych w kontekście przestępstwa skimmingu 135
Miscellanea
Mateusz Staszczyk Ochrona konsumentów korzystających z usług bankowości elektronicznej – na przykładzie ankiety przeprowadzonej wśród osób pracujących i/lub studiujących w Łodzi 149
Recenzje
Piotr Sobol-Kołodziejczyk,
Marek Zieliński
Ewa Gołebiowska, „Pranie pieniędzy. Aspekty etyczne w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy” 165
Piotr Masiukiewicz Włodzimierz Szpringer, „Prawo i ekonomia stabilności finansowej” 171

 

Ostatnia aktualizacja: 26 października 2018