logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Dla instytucji finansowych Kontrola danych
Publikacja: 7 grudnia 2011

Kontrola danych

Kontrole danych realizowane są zarówno w siedzibie Funduszu, jak i w podmiotach objętych systemem gwarantowania:

  • w toku kontroli w Funduszu dokonywana jest ocena poprawności i kompletności danych, przekazywanych na żądanie BFG, niezbędnych do identyfikacji deponentów oraz należnych im środków gwarantowanych,
  • w podmiotach objętych systemem gwarantowania kontrola obejmuje sprawdzenie poprawności danych zawartych w systemach wyliczania na podstawie dokumentów źródłowych oraz poprawności stosowania przez nie definicji deponenta i środków gwarantowanych, określonych w ustawie o BFG.

Kontrola w podmiotach objętych systemem gwarantowania przeprowadzana jest przez zespół kontrolny, działający na podstawie upoważnienia udzielonego przez Prezesa Zarządu Funduszu.

Szczegółowe informacje dotyczące systemu wyliczania zamieszczono w:

Ostatnia aktualizacja: 9 listopada 2016