logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Przymusowa restrukturyzacja Przejęcie przedsiębiorstwa
Publikacja: 20 października 2016

Przejęcie przedsiębiorstwa

Instrument przejęcia przedsiębiorstwa umożliwia Funduszowi przeniesienie części lub całości działalności zagrożonego podmiotu do innej zdrowej instytucji finansowej albo sprzedaż jego akcji nowemu inwestorowi, który zapewni stabilność i rozwój tego podmiotu.

Przeniesienie działalności odbywa się poprzez „sprzedaż” praw majątkowych podmiotu w restrukturyzacji, za które nabywca płaci poprzez przejęcie zobowiązań podmiotu w restrukturyzacji. W takim przypadku deponenci podmiotu w restrukturyzacji stają się klientami nabywcy.

W przypadku, gdyby wartość nabywanych praw majątkowych była niższa niż wartość zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych, BFG może pokryć tę różnicę z odpowiedniego funduszu gwarantowania, dla zapewnienia, aby wszystkie depozyty objęte ochroną gwarancyjną zostały przeniesione do zdrowego podmiotu. Wszystkie środki deponentów przeniesione do nabywcy korzystają z ochrony systemu gwarantowania depozytów na dotychczasowych zasadach.

przejecie-przedsiebiorstwa

Ostatnia aktualizacja: 7 listopada 2016