logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Dokumenty Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) w sprawie sprostowania...
Publikacja: 30 grudnia 2016

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do składek ex ante wnoszonych na rzecz mechanizmów finansowania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

 

Ostatnia aktualizacja: 30 grudnia 2016