logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Komunikat nr 23 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 4 lutego...
Publikacja: 4 lutego 2016

Komunikat nr 23 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 4 lutego 2016 r.

Wypłaty środków gwarantowanych dla deponentów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa były prowadzone w placówkach BZ WBK S.A. w okresie od 30 listopada 2015 r. do 29 stycznia 2016 r.

Po tym terminie, w okresie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji (tj. od 23 listopada 2015 r.), wypłat dokonuje bezpośrednio Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

W celu otrzymania środków gwarantowanych należy:

• wypełnić formularz wniosku (uwaga: przed wypełnieniem należy zapoznać się z informacjami zawartymi na drugiej stronie formularza),
• złożyć wniosek bezpośrednio w siedzibie Funduszu lub
• złożyć wniosek korespondencyjnie (uwaga: dotyczy jedynie przypadków ubiegania się o środki w wysokości nieprzekraczającej 100 tys. zł), wysyłając go na adres:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ul. ks. I. J. Skorupki 4
00-546 Warszawa
W przypadku składania wniosku drogą korespondencyjną niezbędne jest poświadczenie zgodności danych osobowych wnioskodawcy oraz własnoręczności jego podpisu na wniosku. Poświadczenie to może być dokonane przez jedną z następujących osób:
– notariusza,
– wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
– syndyka lub zarządcę masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa,
wniosek dotyczący środków gwarantowanych powyżej 100 tys. zł należy składać bezpośrednio w siedzibie Funduszu,
• osoby przebywające za granicą, niezależnie od wartości środków gwarantowanych, mogą złożyć wniosek drogą korespondencyjną.

Wnioski wystawiane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zgodności danych osobowych wnioskodawcy oraz własnoręczności jego podpisu powinny być potwierdzone przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną (legalizacja) lub – w przypadku państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych – notariusza miejscowego. Wniosek poświadczony przez notariusza miejscowego powinien mieć dołączony dokument apostille, wydany przez właściwy organ państwa, na terytorium którego działa notariusz.

W przypadku wypłaty środków w formie gotówkowej prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu wypłaty.

Szczegółowe informacje dotyczące wypłaty środków gwarantowanych (w tym informacje o zasadach składania wniosków o wypłatę) dostępne są pod numerami telefonów:
800 569 341, 22 58 30 942.

Ostatnia aktualizacja: 9 lipca 2018