logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Fundusz obejmie emisję typu private placement obligacji...
Publikacja: 19 lipca 2017

Fundusz obejmie emisję typu private placement obligacji Ministerstwa Finansów

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zawarł umowę z Ministerstwem Finansów dotyczącą objęcia  emisji typu private placement obligacji o następujących parametrach: wartość nominalna 2 mld zł, termin zapadalności 5 lat, oprocentowanie zmienne WIBOR6M plus marża.

Warunki emisji przyznają Funduszowi prawo do wezwania emitenta do wcześniejszego wykupu obligacji. BFG będzie mógł skorzystać z tego prawa w każdym czasie, a wykup obligacji będzie następował w terminie 3 dni od zawiadomienia emitenta.

Objęcie emisji zwiększy rentowność portfela aktywów Funduszu i jednocześnie podniesie jego płynność.

Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2017