logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Wsparcie na przejęcie Bieszczadzkiej SKOK
Publikacja: 11 sierpnia 2017

Wsparcie na przejęcie Bieszczadzkiej SKOK

W dniu 7 sierpnia 2017 r., na podstawie art. 264 ustawy o BFG, Fundusz wydał deklarację w sprawie możliwości udzielenia wsparcia w procesie restrukturyzacji Bieszczadzkiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Sanoku (Bieszczadzkiej SKOK) ING Bankowi Śląskiemu S. A.

W dniu 10 sierpnia 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o przejęciu Bieszczadzkiej SKOK przez ING Bank Śląski S.A.

Ostatnia aktualizacja: 11 sierpnia 2017