logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Zarząd Funduszu rozszerzył zakres zwolnienia z wymogów...
Publikacja: 29 czerwca 2017

Zarząd Funduszu rozszerzył zakres zwolnienia z wymogów określonych w art. 222 ust. 1 ustawy o BFG

Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zwolnił podmioty, o których mowa w art. 64 pkt 2 ustawy o BFG,  z obowiązku zawarcia w warunkach emisji instrumentów finansowych lub umów, na podstawie których podmioty te zaciągają zobowiązania, a które są adresowane do podmiotów innych niż klienci detaliczni, zastrzeżenia o możliwości zastosowania wobec zobowiązań z nich wynikających instrumentu umorzenia lub konwersji zobowiązań.

Wymogi, o których mowa powyżej, wynikają z art. 222 ust. 1  ustawy o BFG.

Jednocześnie tracą moc dotychczas obowiązujące uchwały z dnia 10 lutego 2017 r. oraz z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: 29 czerwca 2017