logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Zarząd Funduszu zwolnił z wymogów określonych w art. 222...
Publikacja: 10 lutego 2017

Zarząd Funduszu zwolnił z wymogów określonych w art. 222 ustawy o BFG czynności polegające na emisji instrumentów kierowanych do klientów profesjonalnych

Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zwolnił podmioty krajowe z obowiązku zawarcia w warunkach emisji instrumentów finansowych lub umów, na podstawie których podmioty te zaciągają zobowiązania, adresowanych do klientów profesjonalnych, zastrzeżenia o możliwości zastosowania wobec zobowiązań z nich wynikających instrumentu umorzenia lub konwersji zobowiązań.

Wymogi, o których mowa powyżej, wynikają z art. 222 ust. 1  ustawy z dnia 10 czerwca o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Jednocześnie Zarząd BFG zdecydował o przeniesieniu do nowej uchwały regulacji dot. zwolnienia z wymogu czynności polegających na prowadzeniu rachunków i rozliczeń pieniężnych, które wynikały z obowiązującej dotychczas uchwały z dnia 9 grudnia 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 10 lutego 2017