logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Zarząd Funduszu zwolnił z wymogów określonych w art. 222...
Publikacja: 12 grudnia 2016

Zarząd Funduszu zwolnił z wymogów określonych w art. 222 ustawy o BFG czynność polegającą na prowadzeniu rachunków

Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zwolnił podmioty krajowe z obowiązku zawarcia w umowie rachunku bankowego, rachunku członka kasy i rachunku pieniężnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zastrzeżenia o możliwości zastosowania wobec zobowiązań z nich wynikających instrumentu umorzenia lub konwersji zobowiązań, tj. wymogu z art. 222 ust. 1  ustawy z dnia 10 czerwca o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Niniejsza uchwała została uchylona i zastąpiona uchwałą z 10 lutego 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2017