logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Zarząd Funduszu zwolnił podmioty emitujące listy zastawne z...
Publikacja: 20 kwietnia 2017

Zarząd Funduszu zwolnił podmioty emitujące listy zastawne z wymogów określonych w art. 222 ustawy o BFG

Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zwolnił podmioty emitujące listy zastawne z obowiązku zawarcia w warunkach emisji tych instrumentów finansowych zastrzeżenia o możliwości zastosowania wobec zobowiązań z nich wynikających instrumentu umorzenia lub konwersji zobowiązań.

Wymogi, o których mowa powyżej, wynikają z art. 222 ust. 1  ustawy z dnia 10 czerwca o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Zwolnienie zostało wprowadzone w drodze zmiany obowiązującej uchwały 107/DPPR/2017 z 10 lutego 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2017