logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Aktualności

Informacja dla deponentów SKOK "Wybrzeże" - wypłaty środków gwarantowanych prowadzi bezpośrednio Fundusz

27.11.2017

Komunikat nr 63 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 27 listopada 2017 r. Wypłaty środków gwarantowanych dla deponentów Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Wybrzeże” były prowadzone w...

czytaj dalej

Wysokość stawki funduszy ochrony środków gwarantowanych na rok 2018

17.11.2017

W dniu 15 listopada 2017 r. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjęła uchwałę dotyczącą określenia wysokości stawki funduszy ochrony środków gwarantowanych na rok 2018.

czytaj dalej

Wsparcie na przejęcie Lubuskiej SKOK

03.10.2017

W dniu 3 października 2017 r. Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjął uchwałę nr 1194/DPR/2017  w sprawie możliwości udzielenia wsparcia w procesie restrukturyzacji Lubuskiej Spółdzielczej Kasy...

czytaj dalej

Informacja dla klientów SKOK „Wybrzeże" - PKO BP S.A. będzie dokonywał wypłat środków gwarantowanych

20.09.2017

Komunikat nr 62 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 września 2017 r. W dniu 19 września 2017 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej: „Fundusz”) otrzymał od Zarządcy Komisarycznego Spółdzielczej Kasy...

czytaj dalej

Informacja dla klientów SKOK "Wybrzeże" - spełnienie warunku gwarancji

15.09.2017

Komunikat nr 61 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 15 września 2017 r. W dniu 3 sierpnia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ustanowieniu z dniem 8 sierpnia  2016 r. Zarządcy Komisarycznego w...

czytaj dalej

Informacja dla klientów SKOK "Wybrzeże" - spełnienie warunku gwarancji

15.09.2017

Komunikat nr 60 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 15 września 2017 r. W dniu 3 sierpnia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ustanowieniu z dniem 8 sierpnia 2016 r. Zarządcy Komisarycznego w...

czytaj dalej

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z art. 330 ust. 6 ustawy o BFG

08.09.2017

W Dzienniku Ustaw z dnia 7 września 2017 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi...

czytaj dalej

Informacja w sprawie korespondencji kierowanej przez banki do klientów

08.09.2017

Bankowy Fundusz Gwarancyjny uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 318 ust. 3 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U....

czytaj dalej

Konkurs na prace naukowe

24.08.2017

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY zaprasza do udziału w KONKURSIE na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji...

czytaj dalej

Informacja dla klientów SKOK "NIKE"- wypłaty środków gwarantowanych prowadzi bezpośrednio Fundusz

14.08.2017

Komunikat nr 59 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 14 sierpnia 2017 r. Wypłaty środków gwarantowanych dla deponentów Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Nike” były prowadzone w placówkach...

czytaj dalej
134520