logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Informacja w sprawie korespondencji kierowanej przez banki do...
Publikacja: 8 września 2017

Informacja w sprawie korespondencji kierowanej przez banki do klientów

Bankowy Fundusz Gwarancyjny uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 318 ust. 3 ustawy
z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996, z późn. zm.), banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe obowiązane są do przekazywania swoim klientom – w formie arkusza informacyjnego – informacji o swoim uczestnictwie w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów oraz zasadach funkcjonowania tego systemu.

W wykonaniu powyższych obowiązków bank/skok przekazał Państwu Arkusz informacyjny dla deponentów. Arkusz ten został przesłany Państwu jedynie w celu informacyjnym i nie wymaga podejmowania żadnych działań ani kontaktu z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym.

Wszelkie kwestie związane z otrzymaniem przedmiotowego Arkusza informacyjnego należy wyjaśniać z bankiem/skok-iem, który go do Państwa skierował.

Warszawa, dnia 8 września 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: 8 września 2017