logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Wsparcie na przejęcie Lubuskiej SKOK
Publikacja: 3 października 2017

Wsparcie na przejęcie Lubuskiej SKOK

W dniu 3 października 2017 r. Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjął uchwałę nr 1194/DPR/2017  w sprawie możliwości udzielenia wsparcia w procesie restrukturyzacji Lubuskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Zielonej Górze (Lubuska SKOK) Bankowi Spółdzielczemu we Wschowie.

W dniu 2 października 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o przejęciu Lubuskiej SKOK przez Bank Spółdzielczy we Wschowie.

Ostatnia aktualizacja: 3 października 2017