logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Zapytanie ofertowe na sukcesywną sprzedaż i dostawę...
Publikacja: 27 marca 2017

Zapytanie ofertowe na sukcesywną sprzedaż i dostawę artykułów biurowych

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania Zamawiający udzielił zamówienia firmie OFFI-PAP Sp. z o.o. z/s w Warszawie.

UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert!

Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 12 kwietnia 2017 r. do godziny 12:00.

Ostatnia aktualizacja: 8 maja 2017