logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Zapytanie ofertowe na sukcesywną sprzedaż i dostawę mebli dla...
Publikacja: 6 kwietnia 2017

Zapytanie ofertowe na sukcesywną sprzedaż i dostawę mebli dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Zapytanie ofertowe na sukcesywną sprzedaż i dostawę mebli dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania Zamawiający udzielił zamówienia firmie Office Plus Warszawa sp. z o. o. z/s w Warszawie.

Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 19 kwietnia 2017 r. do godziny 15:30.

Ostatnia aktualizacja: 23 maja 2017