logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Zapytanie ofertowe dotyczące sukcesywnej sprzedaży i dostawy...
Publikacja: 1 marca 2017

Zapytanie ofertowe dotyczące sukcesywnej sprzedaży i dostawy materiałów higienicznych

Zapytanie ofertowe dotyczące sukcesywnej sprzedaży i dostawy materiałów higienicznych oraz worków do gromadzenia odpadów do siedziby Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania Zamawiający udzielił zamówienia firmie Grande Sp. z o.o. Sp. k.

Ostatnia aktualizacja: 27 marca 2017