logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Zapewnienie dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników i ich osób towarzyszących zgłoszonych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną z dnia...
Publikacja: 15 listopada 2017

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną z dnia 15.11.2017

Ostatnia aktualizacja: 15 listopada 2017