logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Zapytanie ofertowe na wykonanie w latach 2017 – 2018 przeglądów okresowych wraz z czyszczeniem separatora oleju i odbiorem odpadów niebezpiecznych o kodzie 130508 w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym załacznik nr 2 do zapytania separatorDAZ_zlecenie przeglądy...
Publikacja: 8 czerwca 2017

załacznik nr 2 do zapytania separatorDAZ_zlecenie przeglądy RTABu

Ostatnia aktualizacja: 8 czerwca 2017