logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Zamówienia poniżej 30 000 euro Zapytanie ofertowe na wykonanie w latach 2017 – 2018...
Publikacja: 8 czerwca 2017

Zapytanie ofertowe na wykonanie w latach 2017 – 2018 przeglądów okresowych wraz z czyszczeniem separatora oleju i odbiorem odpadów niebezpiecznych o kodzie 130508 w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Zapytanie ofertowe na wykonanie w latach 2017 – 2018 przeglądów okresowych wraz z czyszczeniem separatora oleju i odbiorem odpadów niebezpiecznych o kodzie 130508 w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 16 czerwca 2017 r. do godziny 15.30.

Z dniem 01.08.2017 r. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe  nie złożono żadnej oferty.

Ostatnia aktualizacja: 1 sierpnia 2017