logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Zapytanie ofertowe na wykonanie w latach 2017 – 2018 przeglądów okresowych wraz z czyszczeniem separatora oleju i odbiorem odpadów niebezpiecznych o kodzie 130508 w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Załacznik nr 1 do zapytania o cenę - formularz ofertowy...
Publikacja: 8 czerwca 2017

Załacznik nr 1 do zapytania o cenę - formularz ofertowy +arkusz kalkulacyjny (3)

Załacznik nr 1 do zapytania o cenę - formularz ofertowy +arkusz kalkulacyjny (3)

Ostatnia aktualizacja: 8 czerwca 2017