logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Uchwała nr 130/DGD/2016 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 16 maja 2016 r. Zał. nr 2 do uchwały 130_DGD_2016 - Regulamin wypłat śr....
Publikacja: 25 maja 2018

Zał. nr 2 do uchwały 130_DGD_2016 - Regulamin wypłat śr. gwarantowanych deponentom SKOK Arka realizowanych za pośrednictwem Banku Polska Kasa Opieki SA

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018