logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Uchwała nr 105/DGD/2016 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 28 kwietnia 2016 r. Zał. nr 1 do uchwały nr 105_DGD_2016 - Lista jednostek org....
Publikacja: 25 maja 2018

Zał. nr 1 do uchwały nr 105_DGD_2016 - Lista jednostek org. Banku, w których dokonywane będą wypłaty środków gwarantowanych

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018