logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Dostawa energii elektrycznej dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Publikacja: 24 sierpnia 2018

Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2018