logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Bezpieczny Bank nr 1 (70) 2018
Publikacja: 29 czerwca 2018

Bezpieczny Bank nr 1 (70) 2018

Zawartość numeru:

nr 1 (70) 2018, s. 6-7
Jan Szambelańczyk
Od Redakcji tekst
Problemy i poglądy    
nr 1 (70) 2018, s. 8-33
Monika Marcinkowska
Dostępność danych sprawozdawczych banków – warunek sprawowania dyscypliny rynkowej i rozwoju badań naukowych nad bankami
(Availability of bank reporting data – the condition for market discipline and development of research on banks)
abstrakt
pełny tekst
nr 1 (70) 2018, s. 34-51
Antoni Chrzonstowski
Scenariusze ewolucji Międzynarodowego Systemu Walutowego w świetle teorii pieniądza
(Scenarios for the evolution of the International Monetary System in the light of the theories of money)
abstrakt
pełny tekst
nr 1 (70) 2018, s. 52-68
Anna Dobrzańska
Kolegialne organy makroostrożnościowe w UE – analiza rozwiązań instytucjonalnych
(Macroprudential committees in the EU – an analysis of institutional arrangements)
abstrakt
pełny tekst
nr 1 (70) 2018, s. 69-94
Marcin Borsuk
Koncepcja wymogu bufora testów warunków skrajnych
(Concept of stress testing buffer requirement)
abstrakt
pełny tekst
nr 1 (70) 2018, s. 95-123
Tomasz Potocki
Problem niestabilności finansowej na przykładzie gospodarstw domowych na obszarach wiejskich
(Financial instability of households from rural regions)
abstrakt
pełny tekst
nr 1 (70) 2018, s. 124-145
Michał Boda
Analiza wrażliwości kosztów obsługi kredytów hipotecznych na zmiany stóp procentowych
(Analysis of the sensitivity of mortgage servicing costs to changes in interest rates)
abstrakt
pełny tekst
Ostatnia aktualizacja: 15 lutego 2019