logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Dokumenty Bezpieczny Bank nr 1 (43) 2011
Publikacja: 14 marca 2011

Bezpieczny Bank nr 1 (43) 2011

Spis treści

Ryszard Kokoszczyński Od Redakcji 5
Olga Domakur,
Ewa Kulińska-Sadłocha        
Białoruski system bankowy. Od systemu centralnie administrowanego do stabilnego systemu quasi-rynkowego 7
Romuald Szymczak Podstawowe zasady efektywnego gwarantowania depozytów i metodyka oceny ich stosowania 31
Jarosław Bełdowski,
Jarosław Kantorowicz                                  
Nowa propozycja harmonizacji systemu gwarancji depozytów w Unii Europejskiej – uwagi na tle projektu dyrektywy z 12 lipca 2010 r. 55
Andrzej Michór Nowa europejska architektura nadzoru nad rynkiem bankowym 71
Paweł Smaga                         Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego i wyzwania przed nią stojące 91
Zbigniew Krysiak Podatek za emisję ryzyka jako mechanizm stabilizacji systemu finansowego 110
Miscellanea    
Romuald Szymczak Informacja dotycząca zasad gwarantowania depozytów w systemie japońskim 127
Recenzje    
Sławomir Niemierka Piotr Masiukiewicz, "Zarządzanie sanacją banku" 135

 

Ostatnia aktualizacja: 25 października 2016