logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna "Bezpieczny Bank" nr 1 (70) 2018
Publikacja: 29 czerwca 2018

"Bezpieczny Bank" nr 1 (70) 2018

Ukazał się kolejny numer pisma Bezpieczny Bank” – 1 (70) 2018, w nowej szacie graficznej.
W bieżącym numerze  poruszamy różnorodną tematykę: piszemy o postulacie szerszego dostępu do informacji o bankach, traktując to jako kluczowy czynnik sprawowania dyscypliny rynkowej i prowadzenia badań naukowych bez  instytucjonalnej asymetrii informacji; omawiamy scenariusze ewolucji międzynarodowego systemu walutowego; prezentujemy rozważania o kolegialnych organach makro-ostrożnościowych  w Unii Europejskiej; przedstawiamy koncepcję wymogu bufora testu warunków skrajnych; piszemy  o niestabilności finansowej gospodarstw domowych na obszarach wiejskich; wreszcie poruszamy temat wrażliwości kosztów obsługi kredytów hipotecznych na zmiany wysokości stopy procentowej.
Cały numer „Bezpiecznego Banku” można znaleźć tu.

Zapraszamy do lektury!

Ostatnia aktualizacja: 2 lipca 2018