logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Spotkanie z bankami komercyjnymi
Publikacja: 28 września 2016

Spotkanie z bankami komercyjnymi

W dniu 9 października wchodzi w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

W poniedziałek 26 września w siedzibie Funduszu odbyło się spotkanie z przedstawicielami wszystkich banków komercyjnych oraz Związku Banków Polskich. Spotkanie było poświęcone zmianom, jakie dla banków komercyjnych wynikają z nowej ustawy.

Swoje prezentacje przedstawili członkowie zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego:
Tomasz Obal – „Zmiany w zasadach gwarantowania depozytów”,
Krzysztof Broda – „Przymusowa restrukturyzacja”,
Zdzisław Sokal – „Uwarunkowania wyznaczenia składek na 2017 r.”.

Ostatnia aktualizacja: 27 października 2016