logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Uchwała nr 60/DGD/2014 Zarządu Bankowego Funduszu...
Publikacja: 25 lipca 2014

Uchwała nr 60/DGD/2014 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 24 lipca 2014 r.

Uchwała nr 60/DGD/2014 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018