logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Zmiany w schematach XSD
Publikacja: 14 stycznia 2019

Zmiany w schematach XSD

Informujemy, że w celu usprawniania procesu przekazywania danych o wysokości zobowiązań do zapłaty Bankowy Fundusz Gwarancyjny przygotował i udostępnił nową wersję plików wzorcowych (schematy XSD) dla dokumentów elektronicznych w formacie XML (o których jest mowa w Załączniku nr 4 do Rozporządzenia w części „Wymogi techniczne dla plików XML”) niezbędnych do sporządzania informacji, według wzorów określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przekazywania w formie zobowiązań do zapłaty składek wnoszonych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez banki, oddziały banków zagranicznych, firmy inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe oraz Krajową Kasę Oszczędnościowo – Kredytową.

W terminie 18 do 22 lutego 2019 r udostępnimy dla Państwa środowisko testowe i przeprowadzimy testy z Państwa udziałem (fakultatywnie) dotyczące nowej wersji schematów XSD.

Wdrożenie produkcyjne nowej wersji schematów XSD jest przewidziane na dzień 1 kwietnia 2019 roku.

Na daną datę sprawozdawczą będzie można przysłać jedno sprawozdanie referencyjne – wszelkie uzupełnienia czy poprawki przekazywane w późniejszym terminie muszą mieć formę korekty sprawozdania. Przesyłane sprawozdanie referencyjne powinno zawierać aktualne dane dotyczące raportowanych funduszów. W przypadku przesłania w sprawozdaniu referencyjnym wyłącznie danych dotyczących  jednego funduszu i wobec potrzeby dosłania danych dla funduszu drugiego należy zachować formę korekty sprawozdania. Przesyłana korekta musi zawierać także dane funduszu przesłanego w sprawozdaniu referencyjnym (jeden plik xml). Przy przesyłaniu korekty pole „Korekta” musi mieć wartość większą od zera (podmioty objęte obowiązkiem sprawozdawczym dla przejrzystości procesu mogą wstawiać w tym polu różne wartości w celu znakowania przesyłanych kolejnych korekt).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, dalszych pytań, prosimy o kontakt telefoniczny z Departamentem Informatyki: + 48 22 583 07 00, +48 22 583 07 01 lub e-mailowy na skrzynkę: kancelaria@archiwalna.bfg.pl

Ostatnia aktualizacja: 29 stycznia 2019