logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Zapytanie ofertowe na wykonanie prac adaptacyjnych (remontowych)...
Publikacja: 11 kwietnia 2017

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac adaptacyjnych (remontowych) dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania Zamawiający udzielił zamówienia firmie FACHDOM Paweł Szmajdowicz z/s w Konstancin Jeziorna.

Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 24 kwietnia 2017 r. do godziny 15:30.

Ostatnia aktualizacja: 12 maja 2017