logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Zapytanie ofertowe na sukcesywną sprzedaż i dostawę źródeł...
Publikacja: 20 lipca 2017

Zapytanie ofertowe na sukcesywną sprzedaż i dostawę źródeł światła dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Zapytanie ofertowe na sukcesywną sprzedaż i dostawę źródeł światła dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 26 lipca 2017 r. do godziny 15.30.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania Zamawiający udzielił zamówienia firmie AdLight Źródła Światła z Piekar Śląskich.

Ostatnia aktualizacja: 10 sierpnia 2017