logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostawę wykładziny do...
Publikacja: 11 kwietnia 2017

Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostawę wykładziny do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostawę wykładziny do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 19 kwietnia 2017 r. do godziny 10:00.

Bankowy Funduszu Gwarancyjny informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego z zastosowaniem zapytania ofertowego znak BFG-DAZ-26-34/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. o sprzedaż i dostawę 200 m2 wykładziny BALSAN wzór Impression dla Funduszu.
W powyższym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.).

Ostatnia aktualizacja: 12 maja 2017