logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Wykonanie robót budowlanych w zakresie przystosowania pomieszczeń na potrzeby serwerowni i pokojów biurowych oraz związanych z dostosowaniem dróg ewakuacji do wymogów przepisów przeciwpożarowych w budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Pytania, odpowiedzi modyfikacja SIWZ z 23.10.2018
Publikacja: 23 października 2018

Pytania, odpowiedzi modyfikacja SIWZ z 23.10.2018

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2018