logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r o nadzorze...
Publikacja: 2 października 2015

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r o nadzorze makroostrożnościowym opublikowana w Dzienniku Ustaw RP

W dniu 1 października 2015 r. w Dzienniku Ustaw RP pod poz. 1513 została opublikowana ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, która przesądza, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny staje się organem do spraw restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w rozumieniu art. 3 ust.

W dniu 1 października 2015 r. w Dzienniku Ustaw RP pod poz. 1513 została opublikowana ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, która przesądza, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny staje się organem do spraw restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (…).

W toku prac legislacyjnych znajduje się projekt ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, która szczegółowo określi zadania Funduszu i narzędzia stosowane w procesie przymusowej restrukturyzacji.

Ostatnia aktualizacja: 30 października 2016