logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Usługi dystrybucyjne energii elektrycznej do budynku będącego siedzibą Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Publikacja: 12 grudnia 2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ostatnia aktualizacja: 12 grudnia 2017