logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Zarząd Krzysztof Broda
Publikacja: 20 października 2016

Krzysztof Broda

Krzysztof Broda (CC BY-SA Filip Błażejowski/BFG)

Krzysztof Broda jest zastępcą prezesa zarządu. Odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji.

Z bankowością związany od roku 1992. Początkowo pracował jako naczelnik Wydziału Kredytów, a później jako zastępca dyrektora regionu w Wielkopolskim Banku Kredytowym SA w Katowicach. W latach 1996-2000 odpowiadał za obszar zarządzania ryzykiem kredytowym, informatyki, produktowy oraz organizację sieci oddziałów jako członek zarządu, a następnie wiceprezes zarządu Gliwickiego Banku Handlowego (objętego postępowaniem naprawczym).

Od 2001 r. pracował w ING Banku Śląskim jako zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym i Finansowym oraz dyrektor Departamentu Zarządzania Kredytowym Ryzykiem Detalicznym. Był członkiem komitetów kredytowych, Komitetu Polityki Kredytowej, Komitetu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym. Pracował m.in. nad zmianą organizacji systemu zarządzania ryzykiem i informatycznymi narzędziami wsparcia procesu kredytowego.

W latach 2008 – 2012 pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego jako zastępca dyrektora Pionu Nadzoru Bankowego, doradca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Przedstawiciel UKNF w Technicznym Komitecie Doradczym Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego. Kierował komitetem sterującym projektu migracji systemów informatycznych i projektem opracowania zasad oceny punktowej podmiotów nadzorowanych.

W Bankowym Funduszu Gwarancyjnym pracuje od 2012 r. Zajmuje się m.in. problematyką zarządzania kryzysowego i przymusowej restrukturyzacji.

Absolwent Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Katowicach, doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania.

2 kwietnia 2016 r. rozpoczął trzyletnią kadencję na stanowisku zastępcy prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Ostatnia aktualizacja: 21 listopada 2018