logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Ekspert w Departamencie Rachunkowości
Publikacja: 30 maja 2017

Ekspert w Departamencie Rachunkowości

Bankowy Fundusz Gwarancyjny poszukuje kandydata na stanowisko eksperta w Departamencie Rachunkowości.

Do głównych zadań zatrudnionej osoby należeć będzie:

 • udział w procesach przymusowej restrukturyzacji od strony finansowo-księgowej,
 • uczestnictwo w procesie zamykania ksiąg rachunkowych podmiotów podlegających przymusowej restrukturyzacji,
 • uczestniczenie w przygotowywaniu umów w zakresie wsparcia spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, banków i firm inwestycyjnych,
 • analiza sprawozdań finansowych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych stanowiących podstawę udzielenia wsparcia w procesie restrukturyzacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
 • analiza sprawozdań finansowych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, banków i firm inwestycyjnych,
 • opracowywanie i opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych Funduszu,
 • ewidencja transakcji związanych z portfelem pożyczek udzielonych przez Fundusz.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu rachunkowości i finansów lub bankowości,
 • uprawnienia biegłego rewidenta (lub zaawansowany stopień w ścieżce zdobywania uprawnień) lub członek ACCA,
 • co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy w obszarze rewizji sprawozdań finansowych instytucji finansowych lub obszarze księgowości i sprawozdawczości instytucji finansowych,
 • bardzo dobra znajomość zasad rachunkowości MSR/MSSF i polskich zasad rachunkowości, w tym z zakresu łączenia i podziału podmiotów oraz sprawozdawczości instytucji finansowych (banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne),
 • biegła obsługa komputera (MS Office – Excel),
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu, sumienność oraz umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • ciekawą, pełną wyzwań pracę,
 • szansę nabycia cennych umiejętności i zdobycia wiedzy z zakresu przymusowej restrukturyzacji,
 • możliwość podwyższania kwalifikacji zawodowych,
 • pracowniczy program emerytalny,
 • bogaty pakiet socjalny (opieka medyczna, karty FitProfit).

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres:

rekrutacja@archiwalna.bfg.pl do 31 lipca 2017 r.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z procesem rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”. Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Ostatnia aktualizacja: 13 lipca 2017