logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Dostawa licencji na użytkowanie oprogramowania biurowego, serwerowego i narzędziowego – 3 części Zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Publikacja: 27 czerwca 2017

Zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Ostatnia aktualizacja: 27 czerwca 2017