logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Aktualności

Ukraińska delegacja w Funduszu

15.06.2018

W dniach 13 – 15 czerwca 2018 r. przebywała w Polsce wspólna delegacja przedstawicieli ukraińskiego Funduszu Gwarantowania Depozytów oraz Narodowego Banku Ukrainy. Tematyką prowadzonych rozmów były zagadnienia...

czytaj dalej

Fundusz organizuje Letnią Szkołę Ekonomiczną BFG

08.06.2018

Bankowy Fundusz Gwarancyjny ogłasza nabór do pierwszej edycji Letniej Szkoły Ekonomicznej BFG. Odbędzie się ona w dniach 5-6 lipca 2018 r. w siedzibie BFG w Warszawie. LSE to autorski projekt Funduszu, którego...

czytaj dalej

Uroczystość wręczenia nagród w konkursie BFG

07.06.2018

– Serdecznie gratuluję zwycięzcom konkursu – powiedział Zdzisław Sokal, prezes zarządu wręczając nagrody laureatom 17. edycji Konkursu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na najlepsze prace licencjackie, magisterskie...

czytaj dalej

Rozstrzygnięcie Konkursu BFG

21.05.2018

Rozstrzygnięcie Konkursu BFG na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury...

czytaj dalej

Wsparcie w procesie restrukturyzacji Lubuskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

09.05.2018

W dniu 23 kwietnia 2018 r. Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjął uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia Bankowi Spółdzielczemu we Wschowie w procesie restrukturyzacji Lubuskiej Spółdzielczej Kasy...

czytaj dalej

Dyrektywa BRR została znowelizowana

19.03.2018

12 grudnia 2017 r. została przyjęta dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2399 zmieniająca dyrektywę 2014/59/UE (dyrektywa BRR) w odniesieniu do stopnia uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów...

czytaj dalej

Wsparcie na przejęcie Bieszczadzkiej SKOK

07.03.2018

W dniu 22 lutego 2018 r. Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjął uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia ING Bankowi Śląskiemu S.A. w procesie restrukturyzacji Bieszczadzkiej Spółdzielczej Kasy...

czytaj dalej

Wysokość łącznych kwot składek na 2018 r.

23.02.2018

W dniu 21 lutego 2018 r. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjęła uchwały w sprawie: określenia łącznej kwoty składek na fundusz gwarancyjny banków na 2018 r., terminu ich wniesienia oraz udziału składek...

czytaj dalej

Kryptowaluty nie są objęte gwarancjami BFG

22.12.2017

Bankowy Fundusz Gwarancyjny informuje, że środki utrzymywane w kryptowalutach („walutach” wirtualnych) nie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gdyż nie są one depozytami bankowymi.

czytaj dalej

Informacja dla deponentów SKOK "Wybrzeże" - wypłaty środków gwarantowanych prowadzi bezpośrednio Fundusz

27.11.2017

Komunikat nr 63 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 27 listopada 2017 r. Wypłaty środków gwarantowanych dla deponentów Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Wybrzeże” były prowadzone w...

czytaj dalej