logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Uroczystość wręczenia nagród w konkursie BFG
Publikacja: 7 czerwca 2018

Uroczystość wręczenia nagród w konkursie BFG

– Serdecznie gratuluję zwycięzcom konkursu – powiedział Zdzisław Sokal, prezes zarządu wręczając nagrody laureatom 17. edycji Konkursu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie.

– Szczególnie interesująca była zwycięska praca doktorska poświęcona przymusowej restrukturyzacji. Dotyka ona istoty tego, czym zajmujemy się na co dzień – dodał prezes.

– Wszystkim Państwu życzę wielu sukcesów w dalszej pracy zawodowej i mam nadzieję, że będziecie nadal rozwijać zainteresowania na niwie naukowej – dodał Zdzisław Sokal. – Pragnę również podkreślić wielki wkład pracy ze strony promotorów oraz przekazać serdeczne podziękowania jury konkursu.

Na pierwszym planie od lewej: dr Magdalena Maria Kozińska – laureatka nagrody za najlepszą pracę doktorską, Zdzisław Sokal – prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Dr Krzysztof Kil – laureat drugiej nagrody za pracę doktorską, Zdzisław Sokal

Małgorzata Pacan – laureatka nagrody za najlepszą pracę magisterską, Zdzisław Sokal

Prof. Tadeusz Włudyka (odebrał nagrodę w imieniu Łukasza Kalinowskiego – laureata drugiej nagrody za najlepszą pracę magisterską), Zdzisław Sokal

Bernard Kokczyński – laureat nagrody za najlepszą pracę licencjacką, Zdzisław Sokal

Prof. Eugeniusz Gatnar – przewodniczący jury

Artur Radomski – dyrektor Biura Zarządu, prof. Ewa Miklaszewska – promotorka pracy dra Krzysztofa Kila, prof. Tadeusz Włudyka, dr Krzysztof Kil z żoną, dr Magdalena Maria Kozińska, prof. Małgorzata Zaleska – promotorka pracy dr Magdaleny Marii Kozińskiej, Bernard Kokczyński, prof. Dorota Witkowska – promotorka pracy Bernarda Kokczyńskiego, Włodzimierz Kiciński – wiceprezes Związku Banków Polskich, Zdzisław Sokal, Krzysztof Broda – zastępca prezesa BFG, dr Olga Szczepańska – członkini jury i Rady BFG, Małgorzata Pacan, prof. Eugeniusz Gatnar, dr Paweł Smaga – laureat nagrody na najlepszą pracę doktorką w 2014 r.

Zobacz także Rozstrzygnięcie konkursu BFG

Ostatnia aktualizacja: 8 czerwca 2018